در هاست های اشتراکی ما بصورت هفتگی بکاپ تهیه میکنیم ولی همانظور که در شرایط استفاده نیز ذکر شده است در درجه اول بکاپگیری بر عهده مشتری می باشد
لذا خواهشمندیم حتما و حتما یک نسخه بکاپ از اطلاعات خود در سیستم شخصی خود و یا فضای بکاپ داشته باشید.
توجه داشته باشید که با توجه به اینکه این مورد در شرایط استفاده ذکر شده است مسئولیتی شامل میهن هاستینگ نخواهد شد.
از همکاری شما کمال سپاس و قدردانی را داریم

Wednesday, September 3, 2014

« برگشت