19,000تومان
ماهانه
5,000 هزینه تنظیم
SSD C1
4 Dedicated Cores
2GB Memory (Dedicated)
50GB SSD Disk
1 IPv4
Unmetered bandwidth
168,000تومان
ماهانه
25,000 هزینه تنظیم
SSD C2L
8 پردازنده اختصاصی 64 بیتی
32 گیگابایت رم اختصاصی
50 گیگابایت فضای هاست SSD - دیسک اختصاصی
+ 250 گیگابایت هازد Direct SSD
آی پی اختصاصی
اس اس ال رایگان
پهنای باند نامحدود
126,000تومان
ماهانه
5,000 هزینه تنظیم
SSD C2M
8 x Dedicated x86 64bit Cores
16GB Memory
50GB SSD Disk
1 Dedicated IPv4
Unmetered bandwidth
79,000تومان
ماهانه
5,000 هزینه تنظیم
SSD C2S
4 Dedicated x86 64bit Cores
8GB Memory
50GB SSD Disk
1 Dedicated IPv4
Unmetered bandwidth