Carro de Comandes

50,000تومان
Mensual
5,000 Cost d'instal · lació
ARM Series - 4 Cores
4 x86 64bit Cores
2GB Memory
50GB SSD Disk
Dedicated IPv4
Unmetered bandwidth
29,000تومان
Mensual
5,000 Cost d'instal · lació
S X86-64
2 x86 64bit Cores
2GB Memory
50GB SSD Disk
Dedicated IPv4
Unmetered bandwidth
150,000تومان
Mensual
5,000 Cost d'instal · lació
x86-64 Series - 8 Cores
4 x86 64bit Cores
16GB Memory
50GB SSD Disk
Dedicated IPv4
Unmetered bandwidth