کارت خرید

315,000تومان
ماهانه
20,000 هزینه تنظیم
1-CPU LSWS
میزان CPU اختصاص داده شده 1 هسته می باشد.
میزان رم اختصاص داده شده - Unlimited
تعداد کانکشن همزمان - unlimited
290,000تومان
ماهانه
litespeed
665,000تومان
ماهانه
20,000 هزینه تنظیم
لایسنس LiteSpeed - 4-CPU LSWS
میزان CPU اختصاص داده شده 1 هسته می باشد.
میزان رم اختصاص داده شده - Unlimited
تعداد کانکشن همزمان - unlimited
425,000تومان
ماهانه
20,000 هزینه تنظیم
لایسنس LiteSpeed - لایت اسپید - 2-CPU LSWS
میزان CPU اختصاص داده شده 1 هسته می باشد.
میزان رم اختصاص داده شده - Unlimited
تعداد کانکشن همزمان - unlimited