کارت خرید

69,000تومان
ماهانه
VN10
هارد
15 گیگ
پهنای باند
نامحدود
رم
1024 مگابایت
سی پی یو
4000Mhz - 1Core
پورت
1گیگ
انتقال
رایگان
ماهیانه
69000
87,000تومان
ماهانه
VN11
هارد
20 گیگ
پهنای باند
نامحدود
رم
2048مگابایت
سی پی یو
4000Mhz -1core
پورت
1گیگ
انتقال
رایگان
ماهیانه
95000
124,000تومان
ماهانه
VN12
هارد
25 گیگ
پهنای باند
نامحدود
رم
2048 مگابایت
سی پی یو
4000Mhz - 2Core
پورت
1گیگ
انتقال
رایگان
ماهیانه
124000
154,000تومان
ماهانه
VN13
هارد
35 گیگ
پهنای باند
نامحدود
رم
3072 مگابایت
سی پی یو
4000Mhz - 2Core
پورت
1گیگ
انتقال
رایگان
ماهیانه
154000
179,000تومان
ماهانه
VN14
هارد
160 گیگ
پهنای باند
نامحدود
رم
4096 مگابایت
سی پی یو
4000Mhz - 4Core
پورت
1گیگ
انتقال
رایگان
ماهیانه
179000
284,000تومان
ماهانه
VN15
هارد
200 گیگ
پهنای باند
نامحدود
رم
8192 مگابایت
سی پی یو
4000Mhz - 4Core
پورت
1گیگ
انتقال
رایگان
ماهیانه
284000