مقالات

 آموزش کار با نرم افزار FILEZILLA

اتصال به FTP سرور با استفاده از نوارQuick Connect   در مقابل کادر Host آدرس سرور را وارد...