مشکل امنیتی CryptoPHP در wordpress ، drupal و Joomla

مشتریانی که از سیستم های مدیریت محتوا استفاده میکنند، لطفا آموزش زیر را سریعا مطالعه کنند:
http://portal.mihanhosting.ir/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=17