وب سایت آماده

قالب وب سایت - (فروشگاهی تجاری)

طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های فروشگاهی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )

قالب وب سایت - (فروشگاهی لوازم آرایشی حرفه ای)

طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های آرایشی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )

وب سایت آماده - (خبری دایرکت ادمین)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های خبری
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (خودرو)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های خودرو
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (خودرو ۲)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های خودرو
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (دکوراسیون)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های دکوراسیون
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (رستوران)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های رستوران
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (زیتون تجاری)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های زیتون تجاری
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (زیتون حرفه ای)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های زیتون حرفه ای
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (شخصی تجاری ۱)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های شخصی تجاری
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (شخصی حرفه ای ۱)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های شخصی حرفه ای
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (شرکتی)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های شرکتی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (شرکتی حرفه ای ۲)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های شرکتی حرفه ای
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (شرکتی عمرانی حرفه ای ۱)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های شرکتی عمرانی حرفه ای
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (شرکتی عمرانی تجاری ۱)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های شرکتی عمرانی تجاری
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (شرکتی ۲)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های شرکتی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (فروشگاه تجاری)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های فروشگاهی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
ووکامرس سفارشی
تنظیمات فراوان برای طراحی
دارای منوهای سفارشی
واحدهای پول و تاریخ فارسی
نمایش حرفه ای نظرات مشتریان
و...

وب سایت آماده - (فروشگاهی تجاری ۲)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های فروشگاهی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
ووکامرس سفارشی
تنظیمات فراوان برای طراحی
دارای منوهای سفارشی
واحدهای پول و تاریخ فارسی
نمایش حرفه ای نظرات مشتریان
و...

وب سایت آماده - (فروشگاهی حرفه ای ۱)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های فروشگاهی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
ووکامرس سفارشی
تنظیمات فراوان برای طراحی
دارای منوهای سفارشی
واحدهای پول و تاریخ فارسی
نمایش حرفه ای نظرات مشتریان
و...

وب سایت آماده - (فروشگاهی حرفه ای ۲)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های فروشگاهی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
ووکامرس سفارشی
تنظیمات فراوان برای طراحی
دارای منوهای سفارشی
واحدهای پول و تاریخ فارسی
نمایش حرفه ای نظرات مشتریان
و...

وب سایت آماده - (فروشگاه شخصی)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های فروشگاهی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
ووکامرس سفارشی
تنظیمات فراوان برای طراحی
دارای منوهای سفارشی
واحدهای پول و تاریخ فارسی
نمایش حرفه ای نظرات مشتریان
و...

وب سایت آماده - (فروشگاه لوازم آرایش تجاری)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های فروشگاهی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
ووکامرس سفارشی
تنظیمات فراوان برای طراحی
دارای منوهای سفارشی
واحدهای پول و تاریخ فارسی
نمایش حرفه ای نظرات مشتریان
و...

وب سایت آماده - (هتل)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های هتل
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (هواپیمایی تجاری)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های هواپیمایی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
و...

وب سایت آماده - (هواپیمایی حرفه ای)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های هواپیمایی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
و...

وب سایت آماده - (وکالت)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های وکالت
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی

وب سایت آماده - (پزشکی و کلینیک)

طراحی زیبا ، ساده و تمیز
طراحی شده بصورت اختصاصی برای سایت های پزشکی
رنگبندی نامحدود
کاملا رسپانسیو ( نمایش در موبایل و تبلت )
دارای دو طرح تمام صفحه و جعبه ای
استفاده از صفحه ساز محبوب CWS
پنل مدیریت قدرتمند
سازگاری کامل با ووکامرس
تنظیمات فراوان برای طراحی