سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران: (شخصی)
 • رم 512 مگابایت
 • هارد 25 گیگابايت
 • پردازنده ۲۰۰۰mhz
 • پهنای باند 40 گیگابیت
سرور مجازی ایران: (شرکتی)
 • رم ۱ گیگابایت
 • هارد ۵۰ گیگابايت
 • پردازنده ۲۰۰۰mhz
 • پهنای باند 75 گیگابیت
سرور مجازی ایران: (تجاری)
 • رم ۲ گیگابایت
 • هارد ۷۰ گیگابايت
 • پردازنده ۳۰۰۰mhz
 • پهنای باند ۱۵۰ گیگابیت
سرور مجازی ایران: (حرفه ای)
 • رم ۳ گیگابایت
 • هارد ۱۰۰ گیگابايت
 • پردازنده ۴۰۰۰mhz
 • پهنای باند ۳۰۰ گیگابیت