سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران: (شخصی - SSD)
 • 1 گیگابایت رم
 • 30 گیگابايت هارد
 • 1 هسته پردازنده
 • 100 گیگابیت پهنای باند
سرور مجازی ایران: (شرکتی - SSD)
 • 2 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد
 • 2 هسته پردازنده
 • 125 گیگابایت پهنای باند
سرور مجازی ایران: (تجاری - SSD)
 • 4 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • 2 هسته پردازنده
 • 150 گیگابایت پهنای باند
سرور مجازی ایران: (حرفه ای - SSD)
 • 8 گیگابایت رم
 • 125 گیگابایت هارد
 • 4 هسته پردازنده
 • 175 گیگابایت پهنای باند
سرور مجازی ایران: (فرا حرفه ای - SSD)
 • 12 گیگابایت رم
 • 300 گیگابایت هارد
 • 8 هسته پردازنده
 • 200 گیگابایت پهنای باند
سرور مجازی ایران: (ویژه - SSD)
 • 16 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد
 • 4 هسته پردازنده