هاست ویندوز

هاست شرکتی
 • 500 مگ فضا
 • 60گیگ پهنای باند
 • ندارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • 1عدد بانک اطلاعاتی
 • 2008 نسخه SQL Server
 • نامحدود ساب دامنه
 • وبسایت پنل کنترل پنل
 • 130000 قیمت سالیانه
هاست ویندوز خارج: (پایه) - پلسک
 • فضا ۱۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰ گيگابايت
 • نوع هارد معمولی
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۱۲
 • کنترل پنل Plesk
 • وب سرور IIS
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • نسخه Sql server ۲۰۱۲
 • حجم بانک اطلاعاتی(حداکثر) ۵۰۰ مگا بایت
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست ویندوز - هاست ویندوز خارج : (شرکتی) - پلسک
 • فضا 5۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه 5۰ گيگابايت
 • نوع هارد معمولی
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۱۲
 • کنترل پنل Plesk
 • وب سرور IIS
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • نسخه Sql server ۲۰۱۲
 • حجم بانک اطلاعاتی(حداکثر) ۵۰۰ مگا بایت
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست ویندوز خارج: (تجاری) - پلسک
 • فضا ۱ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۸۰ گيگابايت
 • نوع هارد معمولی
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۱۲
 • کنترل پنل Plesk
 • وب سرور IIS
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • نسخه Sql server ۲۰۱۲
 • حجم بانک اطلاعاتی(حداکثر) ۵۰۰ مگا بایت
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست ویندوز خارج: (پیشرفته) - پلسک
 • فضا ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۸۰ گيگابايت
 • نوع هارد معمولی
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۱۲
 • کنترل پنل Plesk
 • وب سرور IIS
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • نسخه Sql server ۲۰۱۲
 • حجم بانک اطلاعاتی(حداکثر) ۵۰۰ مگا بایت
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست ویندوز خارج: (حرفه ای) - پلسک
 • فضا ۱۰ گیگابایت
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • نوع هارد معمولی
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۱۲
 • کنترل پنل Plesk
 • وب سرور IIS
 • تعداد بانک اطلاعاتی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • نسخه Sql server ۲۰۱۲
 • حجم بانک اطلاعاتی(حداکثر) ۵۰۰ مگا بایت
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز