نمایندگی هاست

نمایندگی هاست ویندوز - (پلن۱)
 • فضا 25 گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه 75 گيگابايت
 • محل سرور آلمان/فرانسه
 • Plesk کنترل پنل
 • وب سایت قابل میزبانی 12 عدد
نمایندگی هاست ویندوز - (پلن۲)
 • فضا 50 گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه 150 گيگابايت
 • محل سرور آلمان/فرانسه
 • Plesk کنترل پنل
 • وب سایت قابل میزبانی 25 عدد
نمایندگی هاست لینوکس - (پلن۱)
 • فضا 25 گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه 75 گيگابايت
 • محل سرور آلمان/فرانسه
 • DirectAdmin/Cpanel کنترل پنل
 • وب سایت قابل میزبانی 12 عدد
نمایندگی هاست لینوکس - (پلن۲)
 • فضا 50 گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه 150 گيگابايت
 • محل سرور آلمان/فرانسه
 • DirectAdmin/Cpanel کنترل پنل
 • وب سایت قابل میزبانی 25 عدد