سرور اختصاصی خارج

سرور اختصاصی خارج - (MSIP1)
 • رم ۱۶گیگابایت
 • فضا ۲x۲TB SATA
 • پردازنده Xeon w3520
 • پورت اتصال ۱گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر OVH – فرانسه
سرور اختصاصی خارج - (MSIP2)
 • رم ۴۸گیگابایت
 • فضا ۲x2TB SATA
 • پردازنده Core i7 920
 • پورت اتصال ۱گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ ترابایت
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر Hetzner – آلمان
سرور اختصاصی خارج - (MSH002)
 • رم ۳۲گیگابایت
 • فضا ۲x240GB SSD
 • پردازنده Core i7 4770
 • پورت اتصال ۱گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ ترابایت
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر Hetzner – آلمان
سرور اختصاصی خارج - (MSHEX40)
 • رم ۳۲گیگابایت
 • فضا ۲x2TB SATA
 • پردازنده Core i7 4770
 • پورت اتصال ۱گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ ترابایت
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر Hetzner – آلمان
سرور اختصاصی خارج - (MDHEX40SSD)
 • رم ۳۲گیگابایت
 • فضا 2x1TB SATA
 • پردازنده Core i7 3770
 • پورت اتصال ۱گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ ترابایت
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر Hetzner – آلمان
سرور اختصاصی خارج - (MSHX60)
 • رم ۳۲گیگابایت
 • فضا 2x1TB SATA
 • پردازنده Xeon w3520
 • پورت اتصال ۱گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر OVH – فرانسه
سرور اختصاصی - MG128
 • Intel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz CPU
 • 128GB DDR4 ECC 1866 MHz RAM
 • 2*2TB SATA + 2*480 SSD HDD
سرور اختصاصی - MG256
 • Intel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz CPU
 • 256GB DDR4 ECC 2133 MHz RAM
 • 2*2TB + 2*450 NVme HDD