هاست ارسال و دریافت ایمیل

هاست ارسال و دریافت ایمیل (شخصی)
  • فضای ذخیره سازی 1 گیگابايت
  • پهنای باند 10 گيگابايت
  • ایمیل اکانت ۱۰ عدد
  • محدودیت ارسال روزانه ۱۰۰ عدد
هاست ارسال و دریافت ایمیل (تجاری)
  • فضای ذخیره سازی 5 گیگابايت
  • پهنای باند 20 گيگابايت
  • ایمیل اکانت ۲۰ عدد
  • محدودیت ارسال روزانه ۲۰۰ عدد
هاست ارسال و دریافت ایمیل (حرفه ای)
  • فضای ذخیره سازی 10 گیگابايت
  • پهنای باند 100 گيگابايت
  • ایمیل اکانت نامحدود
  • محدودیت ارسال روزانه ۱۰۰۰ عدد