هاست ارسال و دریافت ایمیل

هاست ارسال و دریافت ایمیل (شخصی)
 • فضای ذخیره سازی 1 گیگابايت
 • پهنای باند 10 گيگابايت
 • ایمیل اکانت ۱۰ عدد
 • محدودیت ارسال روزانه ۱۰۰ عدد
هاست ارسال و دریافت ایمیل (تجاری)
 • فضای ذخیره سازی 5 گیگابايت
 • پهنای باند 20 گيگابايت
 • ایمیل اکانت ۲۰ عدد
 • محدودیت ارسال روزانه ۲۰۰ عدد
هاست ارسال و دریافت ایمیل (حرفه ای)
 • فضای ذخیره سازی 10 گیگابايت
 • پهنای باند 100 گيگابايت
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • محدودیت ارسال روزانه ۱۰۰۰ عدد