سرور اختصاصی داخل ایران

سرور اختصاصی ایران - (MHIRAN 1)
 • رم ۸گیگابایت
 • فضا ۲x500G SATA
 • پردازنده Xeon 3430
 • پورت اتصال ۱۰۰مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر afranet/parsonline – تهران
سرور اختصاصی ایران - (MHIRAN 2)
 • رم ۱۶گیگابایت
 • فضا ۲x1TB SATA
 • پردازنده Xeon 3430
 • پورت اتصال ۱۰۰مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر afranet/parsonline – تهران
سرور اختصاصی ایران - (MHIRAN 3)
 • رم ۳۲گیگابایت
 • فضا ۲x1TB SATA
 • پردازنده ۲x Xeon L552
 • پورت اتصال ۱۰۰مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
 • کنترل پنل به انتخاب شما
 • مدت تحویل (روزکاری) ۱ تا ۳ روز
 • دیتاسنتر afranet/parsonline – تهران