فضای ذخیره سازی

storagebox ۵۰۰GB

فضای ذخیره سازی

  • ۵۰۰ GB ظرفیت
  • 2 TB ترافیک
  • دارد FTP
  • دارد FTPS
  • دارد SFTP