هاست دانلود

هاست دانلود خارج: (راه انداز) - دایرکت ادمین
 • فضا ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰ گیگابایت
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور apache
 • ترافیک مازاد دارد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست دانلود خارج: (شخصی) - دایرکت ادمین
 • فضا ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگابایت
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور apache
 • ترافیک مازاد دارد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست دانلود خارج: (شرکتی) - دایرکت ادمین
 • فضا ۲۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۳۵ گیگابایت
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور apache
 • ترافیک مازاد دارد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست دانلود خارج: (تجاری) - دایرکت ادمین
 • فضا ۵۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور apache
 • ترافیک مازاد دارد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست دانلود خارج: (حرفه ای) - دایرکت ادمین
 • فضا ۱۰۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور apache
 • ترافیک مازاد دارد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز