هاست وردپرس

هاست وردپرس خارجی: (شخصی) - سی پنل
 • SSL رایگان
 • فضا ۵۰۰ مگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست وردپرس خارجی: (شخصی) - دایرکت ادمین
 • SSL رایگان
 • فضا ۵۰۰ مگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست وردپرس خارجی: (تجاری) - سی پنل
 • SSL رایگان
 • فضا ۱ گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۳۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست وردپرس خارجی: (تجاری) - دایرکت ادمین
 • SSL رایگان
 • فضا ۱ گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۳۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست وردپرس خارجی: (حرفه ای) - سی پنل
 • SSL رایگان
 • فضا ۵ گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست وردپرس خارجی: (حرفه ای) - دایرکت ادمین
 • SSL رایگان
 • فضا ۵ گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست وردپرس خارجی: (فرا حرفه ای) - سی پنل
 • SSL رایگان
 • فضا ۱۰ گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز
هاست وردپرس خارجی: (فرا حرفه ای) - دایرکت ادمین
 • SSL رایگان
 • فضا ۱۰ گیگابايت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
 • نوع هارد SSD (پرسرعت)
 • محل سرور فرانسه(OVH)
 • سیستم عامل centOS 6
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور litespeed , apache
 • MySQL نسخه ۵.۶
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
 • DNS اختصاصی ندارد
 • ترافیک مازاد دارد
 • پشتیبان گیری دائمی هفتگی
 • گارانتی بازگشت وجه تا ۷ روز