Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 فروش و حسابداری

سوالات مربوط به سرویس ها و فاکتور ها را در این بخش مطرح کنید

 پشتیبانی

چنانچه در سرویس خود مشکلی دارید در این بخش مطرح کنید

 طراحی وبسایت

چنانچه تقاضای طراحی سایت دارید با این بخش در ارتباط باشید

 دریافت اطلاعات طراحی

برای ارسال اطلاعات طراحی به این بخش درخواست ارسال کنید

 نظرات و پیشنهادات

برای بهتر شدنمون منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم

 ارتباط با ما

در صورتیکه درخواستی دارید که ما می توانیم شما را کمک کنیم در این بخش اعلام کنید

 استخدام

متقاضیان استخدام در میهن هاستینگ ، روزمه خود را بصورت پیوست ارسال کنند و حقوق درخواستی خود را نیز اعلام کنند.

  تبلیغات کلیکی گوگل

در این قسمت درخواست های مرتبط با تبلیغات کلیکی گوگل را پیگیری نمایید.

 امنیت - تست نفوذ پذیری

درخواست های امنیتی و درخواست های تست نفوذپذیری در این قسمت ارسال می گردد.